เรียนออนไลน์ - ชั้นอนุบาล 1

 • online courses

  หน่วยปฐมนิเทศ

  16/05/2020 17:01

 • online courses

  lesson 1 kindergarten level 1 teacher Maria

  16/05/2020 17:24

 • online courses

  การล้างมือ 7 ขั้นตอน

  06/01/2021 17:07

 • online courses

  พิมพ์ภาพวงกลมและต่อเติมเป็นรูปร่างตามจินตนาการ

  07/01/2021 12:41

 • online courses

  นิทานเรื่อง งานป่าตาหลุ่ง ตุง ตุ๊ง

  07/01/2021 12:43

 • online courses

  การปลูกผักกินได้

  07/01/2021 12:44

 • online courses

  กิจกรรมประดิษฐ์ ป ปลา

  08/01/2021 18:01

 • online courses

  กิจกรรมรำวงตาหลุ่ง ตุง ตุ๊ง

  08/01/2021 18:01

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324