เรียนออนไลน์ - ชั้นอนุบาล 2

 • online courses

  lesson 1 kindergarten level 2 and level 3 teacher Maria

  16/05/2020 17:26

 • online courses

  English, K.2 Lesson 1

  16/05/2020 18:14

 • online courses

  Mathematics K2 Part 1 and 2

  21/05/2020 10:48

 • online courses

  Mathematics K2 Part 3 and 4

  21/05/2020 10:49

 • online courses

  English K.2 Part 2

  28/05/2020 13:54

 • online courses

  English K2 lesson2

  01/06/2020 12:25

 • online courses

  การล้างมือ 7 ขั้นตอน

  05/01/2021 18:23

 • online courses

  คำขวัญวันเด็กประจำปี2564

  05/01/2021 18:25

 • online courses

  กิจกรรมปลูกผักบุ้งจีนจากขวดน้ำพลาสติก

  07/01/2021 12:35

 • online courses

  กิจกรรมพิมพ์ภาพจากนิ้วมือ

  07/01/2021 12:37

 • online courses

  กิจกรรมประดิษฐ์หน้ากากอินเดียนแดง

  14/01/2021 21:15

 • online courses

  ทดลองวิทยาศาสตร์"ไข่ลอยน้ำ"

  14/01/2021 21:33

 • online courses

  กิจกรรมประดิษฐ์ที่คันหนังสือ

  14/01/2021 21:36

 • online courses

  ทดลองวิทยาศาสตร์"น้ำวิเศษ เทไม่หก"

  14/01/2021 21:38

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324