เรียนออนไลน์ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • online courses

  วิชาสังคมศึกษาและวัฒนธรรม EP1

  25/05/2020 10:35

 • online courses

  วิชาทัศนศิลป์ Ep 1

  25/05/2020 10:40

 • online courses

  Maths Grade 6, Chapter 1 Part 1

  26/05/2020 11:07

 • online courses

  วิชาภาษาไทย

  12/05/2020 09:52

 • online courses

  วิชาภาษาไทย

  12/05/2020 09:53

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.6 เรื่องระบบในร่างกาย EP.1

  12/05/2020 13:23

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.6 เรื่องระบบในร่างกาย EP.2

  12/05/2020 13:24

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.6 เรื่องระบบในร่างกาย EP.3

  12/05/2020 13:25

 • online courses

  วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารอาหาร

  18/05/2020 11:07

 • online courses

  พลังงานของสารอาหาร

  18/05/2020 12:03

 • online courses

  การบริโภคอาหารอย่างมีสัดส่วน

  18/05/2020 12:06

 • online courses

  ระบบย่อยอาหาร

  18/05/2020 12:09

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 7 การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

  20/05/2020 12:40

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ

  20/05/2020 12:46

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 6 การหา ห.ร.ม. โดยการหาตัวหารร่วม

  20/05/2020 12:42

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 10 การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ

  20/05/2020 12:43

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร

  20/05/2020 12:45

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ ตอนที่ 8 การหา ห.ร.ม. โดยการตั้งหาร

  20/05/2020 12:47

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ค.ร.น. และ ห.ร.ม. ตอนที่ 2

  20/05/2020 12:49

 • online courses

  วิชาคณอตศาสตร์ ตอนที่ 5 การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ

  20/05/2020 12:57

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ การแยกตัวประกอบ (สำหรับนักเรียน)

  20/05/2020 12:59

 • online courses

  Pronoun

  28/05/2020 13:57

 • online courses

  English G.6 Part 1

  01/06/2020 10:00

 • online courses

  English Grade 6 Part 2

  01/06/2020 12:24

 • online courses

  วิชาการงานอาชีพ EP.1

  03/06/2020 14:22

 • online courses

  Grade 6 REVIEW

  06/01/2021 17:30

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324