เรียนออนไลน์ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • online courses

  วิชาทัศนศิลป์ Ep 1

  25/05/2020 10:39

 • online courses

  Mathematics G.5

  28/05/2020 13:07

 • online courses

  วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 EP.1

  10/05/2020 14:59

 • online courses

  วิชาภาษาไทย

  12/05/2020 09:43

 • online courses

  วิชาภาษาไทย

  12/05/2020 09:44

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.5 เรื่องระบบย่อยอาหาร EP.1

  12/05/2020 13:16

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.5 เรื่องระบบย่อยอาหาร EP.2

  12/05/2020 13:17

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.5 เรื่องระบบย่อยอาหาร EP.3

  12/05/2020 13:18

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.5 เรื่องระบบขับถ่าย EP.1

  12/05/2020 13:19

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.5 เรื่องระบบขับถ่าย EP.2

  12/05/2020 13:20

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.5 เรื่องระบบขับถ่าย EP.3

  12/05/2020 13:20

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.5 เรื่องระบบขับถ่าย EP.4

  12/05/2020 13:21

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.5 เรื่องระบบขับถ่าย EP.5

  12/05/2020 13:22

 • online courses

  English, G5 Lesson 1

  16/05/2020 18:39

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ ความหมายของเศษส่วน คณิตศาสตร์

  20/05/2020 12:15

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ

  20/05/2020 12:18

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ การเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปแบบจำนวนคละ

  20/05/2020 12:19

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจำนวนคละ

  20/05/2020 12:20

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน

  20/05/2020 12:26

 • online courses

  วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม Ep 1

  25/05/2020 10:47

 • online courses

  Mathematics G 5 part 1

  28/05/2020 12:48

 • online courses

  English G.5 Part 2

  01/06/2020 09:33

 • online courses

  วิชาวิทยาศาสตร์ EP.2

  02/06/2020 09:47

 • online courses

  วิชาการงานอาชีพ Ep 1

  02/06/2020 10:54

 • online courses

  Grade 5 REVIEW

  06/01/2021 17:29

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324