เรียนออนไลน์ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • online courses

  ภาษาพาที บ.1

  05/05/2020 13:43

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000

  05/05/2020 14:00

 • online courses

  วิชาสังคมศึกษาฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

  07/05/2020 16:12

 • online courses

  วิชาสังคมศึกษาฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พุทธประวัติ

  07/05/2020 16:14

 • online courses

  วิชาสังคมศึกษาฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พุทธประวัติ (ตรัสรู้)

  07/05/2020 16:15

 • online courses

  วิชาสังคมศึกษาฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พุทธประวัติ ( ปรินิพพาน)

  07/05/2020 16:16

 • online courses

  วิชาสังคมศึกษาฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธสาวก : สามเณรสังกิจจะ

  07/05/2020 16:17

 • online courses

  วิชาสังคมศึกษาฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชาดก : 2.1 อารามทูสกชาดก

  07/05/2020 16:19

 • online courses

  วิชาสังคมศึกษาฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชาดก : 2.2 มหาวาณิชชาดก

  07/05/2020 16:19

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.3 เรื่อง การเจริญเติบโต

  08/05/2020 14:58

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.3 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว

  08/05/2020 14:59

 • online courses

  Mathematics

  10/05/2020 13:14

 • online courses

  วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง รูปร่าง EP.1

  19/05/2020 11:55

 • online courses

  lesson 1 grade 3

  21/05/2020 11:03

 • online courses

  วิชาการงานอาชีพ เรื่อง งานบ้าน ป 3 Ep 1

  21/05/2020 14:35

 • online courses

  English G.3 Part 2

  28/05/2020 13:46

 • online courses

  English G.3 Part 3

  28/05/2020 13:47

 • online courses

  English G. 3 Part 4

  28/05/2020 13:49

 • online courses

  English G.3 Part 5

  28/05/2020 13:50

 • online courses

  Mathematics Grade 3 Part 2

  01/06/2020 12:26

 • online courses

  วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซทำได้อย่างไร

  01/06/2020 14:04

 • online courses

  วิชาภาษาไทย เรื่อง สระ

  02/06/2020 11:05

 • online courses

  วิชาภาษาไทย เรื่อง สระคงรูป สระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป

  02/06/2020 11:07

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324