เรียนออนไลน์ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • online courses

  วิชาสังคมฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง 1. พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

  07/05/2020 16:05

 • online courses

  วิชาสังคมฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พุทธประวัติ

  07/05/2020 16:06

 • online courses

  วิชาภาษาไทย เรื่อง สระ อะ

  02/05/2020 21:01

 • online courses

  วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน อาจารย์อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์

  02/05/2020 21:09

 • online courses

  วิชาสังคมฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พุทธสาวก : สามเณรราหุล

  07/05/2020 16:07

 • online courses

  วิชาสังคมฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชาดก : 2.1 วรุณชาดก (ชายหนุ่มผู้เกียจคร้าน)

  07/05/2020 16:09

 • online courses

  วิชาสังคมฯ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชาดก : 2.2 วานรินทชาดก (พญาวานรเจ้าปัญญา)

  07/05/2020 16:10

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.2 เรื่อง อวัยวะภายในร่างกาย

  08/05/2020 14:35

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.2 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว

  08/05/2020 14:58

 • online courses

  วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  07/05/2020 16:34

 • online courses

  Mathematics

  12/05/2020 10:14

 • online courses

  lesson 1 grade 2 teacher Mariia

  18/05/2020 10:53

 • online courses

  วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง รูปร่าง EP.1

  18/05/2020 13:30

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การนับเพิ่มทีละ 2

  21/05/2020 11:11

 • online courses

  Mathematics Grade 2 Part 2

  21/05/2020 11:14

 • online courses

  วิชาการงานอาชีพ เรื่อง งานบ้าน ป 2 EP 1

  21/05/2020 14:31

 • online courses

  English G.2 Part 2

  28/05/2020 13:34

 • online courses

  English G.2 Part 3

  28/05/2020 13:35

 • online courses

  English G.2 Part 4

  28/05/2020 13:36

 • online courses

  English G.2 Part 5

  28/05/2020 13:37

 • online courses

  วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลทำได้อย่างไร

  01/06/2020 14:06

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324