เรียนออนไลน์ - ชั้นอนุบาล 3

 • online courses

  Mathematics K.3

  13/05/2020 19:59

 • online courses

  หน่วยปฐมนิเทศ

  16/05/2020 16:38

 • online courses

  lesson 1 kindergarten level 2 and level 3 teacher Maria

  16/05/2020 20:31

 • online courses

  Mathematics K3 Part 3 and 4

  21/05/2020 10:50

 • online courses

  English K.3 Part 2

  28/05/2020 13:54

 • online courses

  English K3 lesson2

  01/06/2020 12:27

 • online courses

  การล้างมือ 7 ขั้นตอน

  05/01/2021 18:19

 • online courses

  การสะกดคำด้วยสระอา

  06/01/2021 17:15

 • online courses

  การสะกดคำด้วยสระอะ

  06/01/2021 17:18

 • online courses

  สะกดคำด้วย สระ อิ

  07/01/2021 11:52

 • online courses

  การสะกดคำด้วย สระอี

  07/01/2021 12:29

 • online courses

  ลักษณะกลางวันและกลางคืน

  07/01/2021 12:33

 • online courses

  กิจกรรมยานพาหนะ

  13/01/2021 14:24

 • online courses

  ประดิษฐ์เรือลอยน้ำ

  13/01/2021 14:28

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324