เรียนออนไลน์ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • online courses

  วิชาการงานอาชีพ EP1

  25/05/2020 10:36

 • online courses

  English Grade4 part2

  28/05/2020 14:01

 • online courses

  Maths Grade 4, Chapter 1 Part 2

  26/05/2020 10:50

 • online courses

  พาที บ. 1 เรื่อง ขนมไทยไร้เทียมทาน

  05/05/2020 13:47

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน

  05/05/2020 13:56

 • online courses

  วิชาวิทยาศาสตร์ EP.1

  24/05/2020 12:15

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องที่ 2 ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย

  08/05/2020 15:18

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย EP.1

  12/05/2020 13:09

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย EP.2

  12/05/2020 13:10

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.4 เรื่องกล้ามเนื้อและกระดูก EP.1

  12/05/2020 13:14

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.4 เรื่องกล้ามเนื้อและกระดูก EP.2

  12/05/2020 13:14

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.4 เรื่องกล้ามเนื้อและกระดูก EP.3

  12/05/2020 13:15

 • online courses

  The Great Outdoors. Lesson 1

  16/05/2020 18:21

 • online courses

  วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง รูปร่าง EP.1

  19/05/2020 12:02

 • online courses

  คณิต ป.4 เรื่องที่ 3 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน

  20/05/2020 12:10

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 EP.1

  20/05/2020 12:13

 • online courses

  Mathematics G.4 Part 1

  01/06/2020 10:53

 • online courses

  English : Ordinal Number G 4

  28/05/2020 13:59

 • online courses

  วิชาวิทยาศาสตร์ EP.2

  02/06/2020 08:58

 • online courses

  วิชาวิทยาศาสตร์ EP.3

  02/06/2020 09:01

 • online courses

  วิชาประวัติศาสตร์ EP.1

  02/06/2020 10:20

 • online courses

  วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ๘ มาตรา

  02/06/2020 11:09

 • online courses

  Grade 4 REVIEW

  06/01/2021 17:28

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324