เรียนออนไลน์ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • online courses

  วิชาสังคมฯ หน่วยที่ 2 เรื่อง ชาดก

  07/05/2020 16:03

 • online courses

  วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 1

  06/05/2020 18:02

 • online courses

  คณิตศาสตร์ เรื่อง การอ่านและการเขียนจำนวนตัวเลข 1-5

  02/05/2020 20:58

 • online courses

  วิชาสังคมฯ หน่วยที่ 1 เรื่อง พุทธประวัติ

  07/05/2020 15:56

 • online courses

  English G1 Ep.1

  04/05/2020 18:01

 • online courses

  วิชาทัศนศิลป์ Ep 1

  25/05/2020 10:43

 • online courses

  วิชาสังคมฯ หน่วยที่ 2 เรื่อง พุทธสาวก

  07/05/2020 15:59

 • online courses

  วิชาสังคมฯ หน่วยที่ 2 เรื่อง ชาดก

  07/05/2020 16:01

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.1 เรื่อง ร่างกายของเรา

  08/05/2020 14:32

 • online courses

  วิชาสุขศึกษา ป.1 เรื่อง ฟันของเรา

  08/05/2020 14:34

 • online courses

  Mathematics

  12/05/2020 10:17

 • online courses

  วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 การอ่านและการเขียนจำนวนตัวเลข 6 -10

  18/05/2020 15:22

 • online courses

  วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน

  18/05/2020 15:22

 • online courses

  Mathematics Grade 1 Part 2

  21/05/2020 10:58

 • online courses

  lesson 1 grade 1 teacher Maria

  21/05/2020 11:01

 • online courses

  วิชาการงานอาชีพ ป 1 Ep 1

  21/05/2020 14:36

 • online courses

  English G.1 Part 2

  28/05/2020 13:11

 • online courses

  English G.1 Part 3

  28/05/2020 13:29

 • online courses

  English G.1 Part 4

  28/05/2020 13:32

 • online courses

  English G.1 Part 5

  28/05/2020 13:33

 • online courses

  วิชาภาษาไทย EP.1

  02/06/2020 10:39

 • online courses

  grade 1 chapter 5 test

  07/01/2021 12:46

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324