กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวัฒนาชัยนาทจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ #ประชาธิปไตย รู้จักการใช้สิทธิ์ใช้เสียงการเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนนักเรียน

ซึ่งก่อนหน้านี้ กลุ่มนักเรียนผู้สมัคร ได้ออกหาเสียงในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีข้อมูลสำหรับตัดสินใจเลือกคนที่นักเรียนต้องการจะให้เป็นผู้แทนในการทำกิจกรรมกับโรงเรียน และเป็นกระบอกเสียงของนักเรียนได้

เมื่อนักเรียนทุกคนได้เข้าคูหา ลงคะแนน และนับคะแนนเสียงตามขั้นตอน การเลือกตั้งในรูปแบบประชาธิปไตย ที่ได้จัดทำตามหลักการของการเลือกตั้งที่เด็กๆ ต้องทำเมื่ออายุครบมีสิทธิ์ในอนาคต

ผลการเลือกตั้งมีคณะกรรมการนักเรียน มีดังนี้

#ประธานสภานักเรียน ได้แก่ เด็กหญิงกัญญาวีร์ คล้ายเพ็ญ

#รองประธานสภานักเรียน ได้แก่ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ไพเชฐศักดิ์ ป.6/1

#กรรมการสภานักเรียน ได้แก่

เด็กหญิงบุญญาพร สิทธิ์น้อย ป.6/1

#กรรมการสภานักเรียน ได้แก่

เด็กหญิงธนัญญา จิตรอ่อน ป.6/2

ในนามโรงเรียนวัฒนาชัยนาท ต้องขอแสดงความยินดีและขื่นชมกับผู้ชนะการเลือกตั้งมา ณ โอกาสนี้

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324