ระดับเนอสเซอรี่

วัฒนาเนอร์เซอร์รี่ เชื่อว่าเด็กทุกคนนั้นมัลักษณะเฉพาะต่างกันเราจังพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อผลักดันศักยภาพให้ลูกน้อยของคุณ ด้วยหลักสูตรการพัฒนาด้านร่างกาย การรับรู้ สังคม อารมณ์ การพูดและภาษาให้เป็นไปตามธรรมชาติผ่านการเล่นศิลปะ ดนตรีและกิจกรรมต่างๆอีกทั้งลูกน้อยของคุณจะได้ซึมซับภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษา(Native English Teacher)และคุณครูคนไทยที่จบการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรง ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการสอนและดูแลเด็กเล็กได้เป็นอย่างดี

หลักสูตร(Curriculum)

ให้ลูกน้อยของคุณได้สนุกและมีความสุขกับการเรียนรู้รอบด้านผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างพัฒนาการอย่างเป็นธรรมชาติ

Play & Learn : กิจกรรมการออกกำลังกายและเรียนรู้ศักยภาพของร่างกาย

Art & Adventure : กิจกรรมงานศิลปะและงานฝีมือผ่านจิตนาการของเด็กๆ

Music World : กิจกรรมดนตรีให้เด็กๆได้สนุกสนานกับกิจกรรมเข้าจังหวะ การร้องเพลงและการเต้นผ่านเครื่องเล่นต่างๆ

Story Time : กิจกรรมการอ่านนิทานแสนสนุกที่เหมาะสมกับเด็กในวัยต่างๆๆ

Explorer : กิจกรรมการเรียนรู้ ทำความรู้จักกับสิ่งรอบตัวและธรรมชาติ

Speech & Language : กิจกรรม

My English : กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยคุณครูเจ้าของภาษา(Native English Teacher)ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กๆได้ซึมซับภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

Daily Schedule

8:30-9:00 เคารพธงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ

9:00-9:30 กิจกรรมเคลื่อนไหวยามเช้า

9:30-10:00 พัก ทานของว่าง

10:00-11:00 กิจกรรมเรียนรู้/นิทานหรรษา

11:00-12:00 รัปประทานอาหารกลางวัน ดื่มนม แปรงฟัน

12:00-14:00 พักผ่อน

14:00-14:30 ล้างมือ ทานของว่าง

14:30-15:00 เล่นอิสระ เตรียมพร้อมกลับบ้าน

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324