ความสำเร็จ

articles

ประจำปีการศึกษา 2564

ชื่อ รางวัล รายการ ระดับ ด.ญ.ศุภิสรา แจ้งใบ อันดับ 1 โครงการประกวดเรียงความ "

articles

ประจำปีการศึกษา 2563

ชื่อ รางวัล รายการ ระดับ ด.ช.ณชนก ลีวะพงษ์เพียร อันดับ 1 วิชาคณิตศาสตร์ และ ว

articles

ประจำปี 2563

ผลงาน รางวัล "รูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ New Normal" ชนะเลิศ

articles

ประจำปี 2562

โรงเรียน กลุุ่มสาระ ผลงาน วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนการสอบ O-Net สูงกว่าระดับประเทศ วิ

articles

ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อ รางวัล รายการ ระดับ ด.ญ.ศศิวิมล เพชรหาญ ชมเชย Asian Science and Mathema

articles

ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อ รางวัล รายการ ระดับ ด.ญ.ธมลวรรณ พลเจียก เหรียญทอง การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษ

articles

ประจำปี 2560

โรงเรียน ผลงาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปี

articles

ประจำปี 2559

โรงเรียน ผลงาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปี

articles

ประจำปี 2558

โรงเรียน ผลงาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปี

articles

ประจำปี 2557

โรงเรียน ผลงาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปี

articles

ประจำปี 2556

โรงเรียน ผลงาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปี

articles

ประจำปี 2555

โรงเรียน ผลงาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นประถมศึกษาปี

articles

ประจำปี 2554

โรงเรียน ผลงาน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นประถมศึกษาปี

articles

ประจำปีการศึกษา 2560

ชื่อ รางวัล รายการ ระดับ ด.ญ.ณัฐพชร์ ทรัพย์รวงทอง เหรียญทองแดง Asisn Sci

articles

ประจำปีการศึกษา 2559

ชื่อ เหรียญ รายการ ระดับ ด.ญ.ณัฐพชร์ ทรัพย์รวงทอง ผ่านเกณฑ์ การแข่งขันภาษาอังก

articles

ประจำปีการศึกษา 2558

ชื่อ นามสกุล เหรียญ รายการ ระดับ ด.ญ.กชพร จันทร์พิลา เหรียญทอง การแข่งขัน

articles

ประจำปีการศึกษา 2557

ชื่อ นามสกุล เหรียญ รายการ ระดับ ด.ญ.ณัฐพัชร์ ทรัพย์รวงทอง รางวัลชมเชย

articles

ประจำปีการศึกษา 2556

ชื่อ นามสกุล เหรียญ รายการ ระดับ ด.ญ.ณัฐพัชร์ ทรัพย์รวงทอง รางวัลชมเชย

articles

ประจำปีการศึกษา 2555

ชื่อ นามสกุล เหรียญ รายการ ระดับ ด.ญ.ปุญญิศา ปฏิภาภรณ์ เหรียญทอง การแข่

articles

ประจำปีการศึกษา 2554

ชื่อ นามสกุล เหรียญ รายการ ระดับ ด.ญ.พิมพ์ชนก ลีวะพงษ์เพียร เหรียญทอง การ

logolink

โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
เลขที่ 4/6 ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ : 056-411324 แฟกซ์ : 056-411324